مجتمع صنایع غذایی تهران ماکیان الوان- سلوا

Address: تهران، جاده خاوران، جاده قاسم آباد، نرسیده به روستای قاسم آباد، سمت چپ، انتهای جاده آسفالته
Phone: 021-36677440-49