کوکو سبزی

کوکو سبزی

تهيه شده از سبزی تازه، تخم مرغ كه با نمك، ادويه مخصوص سلوا تركيب و با پودر سوخاري پوشش داده شده است.